BAO TAY CÔNG NGHIỆP

BHLĐ

VẢI LAU

SẢN PHẨM KHÁC

THIẾT BỊ LỌC

thông tin liên hệ
Lê Thị Thái

0988 831 683 - (0251) 3882496

CHI NHÁNH 1
0967 370 682
ĐT: (0251) 8836378
- Fax: (0251) 8836379

Cửa hàng

ĐT: (0251) 351 0269
- Fax: (0251) 351 0268

băng keo

Băng keo chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt
Băng keo màu 5P
Băng keo màu 5P
Băng keo xốp 2 mặt
Băng keo xốp 2 mặt
Băng keo trong
Băng keo trong