BAO TAY CÔNG NGHIỆP

BHLĐ

VẢI LAU

SẢN PHẨM KHÁC

THIẾT BỊ LỌC

thông tin liên hệ
Lê Thị Thái

0988 831 683 - (0251) 3882496

CHI NHÁNH 1
0967 370 682
ĐT: (0251) 8836378
- Fax: (0251) 8836379

Cửa hàng

ĐT: (0251) 351 0269
- Fax: (0251) 351 0268

bao tay len

Bao tay 100% Polyester
Bao tay 100% Polyester
Bao tay len phủ hạt nhựa
Bao tay len phủ hạt nhựa
Bao tay len phủ PU
Bao tay len phủ PU
Bao tay sợi TC xám trắng
Bao tay sợi TC xám trắng
Bao tay sợi TC xám
Bao tay sợi TC xám
Bao tay sợi TC
Bao tay sợi TC